صفحه اصلی > درباره ما > حوزه مدیریت عامل > دفتر قراردادها 

دفتر قراردادها

عناوین وظایف و مسئوليتها :

۱- دریافت سياست و خط مشي هاي مربوط به معاملات و انعقاد قراردادهاي مزايده و مناقصه

۲- اعمال مسئوليت مربوط به مديريت امور قراردادها در سطح شركت

۳- همكاري با مؤسسه ی استاندارد و تحقيقات صنعتي به منظور آگاهي از استانداردهاي خريد و فروش

۴- مطالعه و آشنایي لازم با قوانين و مقررات مربوط به مزايده و مناقصات و شرايط عمومي پيمان و ساير موارد

۵- اعمال مسئوليت هاي مربوط به مزايده ها و مناقصات

۶- آشنایي با وضعيت بازار داخلي و خارجي

۷- تهيه و تنظيم متن قراردادهاي مربوط با هماهنگي دفتر حقوقي

۸- فراهم نمودن شرايط لازم جهت عقد قراردادها

۹- شركت در جلسات مربوط به كميسيون معاملات و ساير جلسات مربوط

۱۰- انجام ساير امور ارجاعي مرتبط با شغل

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : دفتر قراردادها
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/05