صفحه اصلی > آمار و اطلاعات > قیمت تمام شده > قیمت تمام شده یک متر مکعب آب > قیمت تمام شده آب 1392 

قیمت تمام شده آب 1392

ردیف
شرح
ریال / مترمکعب
1
هزینه نیروی کار
۱۳۵۵
2
استهلاک
۴۰۸۴
3
نگهداری و تعمیرات و بیمه داراییها
۲۰۹
4
خرید آب خام و حق النظاره
۱۷۵
5
برق مصرفی
۲۱۶
6
مواد مصرفی
۱۷۱
7
سهم جذب شده هزینه های سرمایه ای
۱۲۷-
8
خدمات قراردادی
۵۸۷
9
سایر هزینه های فرایندی
۳۵۸
قیمت تمام شده یک مترمکعب آب به ریال
۷۰۲۷


شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : قیمت تمام شده آب 1392
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1398/04/22