صفحه اصلی > آمار و اطلاعات > قیمت تمام شده > قیمت تمام شده یک متر مکعب فاضلاب > قیمت تمام شده فاضلاب 1394 

قیمت تمام شده فاضلاب۱۳۹۴

ردیف
شرح
ریال / مترمکعب
1
هزینه نیروی کار
۱۲۸۱
2
استهلاک
۲۳۴۵
3
نگهداری و تعمیرات و بیمه داراییها
۲۵۶
4
برق مصرفی
۳۴
5
مواد مصرفی
۱
6
خدمات قراردادی
۴۵۳
7
سهم جذب شده هزینه های سرمایه ای
۳۵-
8
سایر هزینه های فرایندی
۳۷۲
قیمت تمام شده یک مترمکعب فاضلاب به ریال
۴۷۰۶


شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : قیمت تمام شده فاضلاب 1394
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1398/04/22